Safe Buy

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
  3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy lub za pomocą formularza dostępnego pod TYM ADRESEM i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. 
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
  5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

ADRES KORESPONDENCYJNY:
INDUMENTIS.com.pl S.C.
ul. Zamkowa 29
95-200 Pabianice

 

ZWROTY

  1. Informacja o zwrocie powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy lub za pomocą formularza dostępnego pod TYM ADRESEM i powinna zawierać co najmniej miejsce i datę zakupu, nazwę i ilość zwracanych produktów,  oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze zwracanym towarem.
  2. Koszt zwrotu produktów ponosi Kupujący.

 

ADRES KORESPONDENCYJNY:
INDUMENTIS.com.pl S.C.
ul. Zamkowa 29
95-200 Pabianice

 

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.